voucher перевод немецкий

Znak a logo Prahy, vprosted znaku je erven tít, v jeho dolní polovin je zlatá hradební ze z kvádrového zdiva se stíbrnm cimbuím a otevenou branou s vytaenou zlatou.
There are more ski lifts in Radvanice and Janoviky (13 km and especially in ski area Prkenn dl aclé (five ski lifts, the downhill tacks are artificially snowed, as well as the ski renting shop and school of skiing are disposable.) Many marked and prepared.Vaí se zde vborná eská kuchyn, pro dámy se míchají koktejly.Do 9 1 den ped nástupem k pobytu 20 z celkové ceny.Upozornní: Pobyty jsou v hlavní sezón nejmén tdenní (sobota sobota zaínají v den nástupu felpe scontate online mezi 15 17 hod., ukonení pak poslední den pobytu do 10 hod.2003, vychází z mstskch barev - erven tverec je svisle rozplen bílou arou, která zárove dlí zlat napsan název Praha ve tyech jazykovch mutacích pod sebou.Very popular are short trips to beautiful surroundings.Znak by ml zstat jen pro oficiální a slavnostní píleitosti.The nearest ski slope is 1 km away.Winter activities : The region offers good conditions for downhill skiing.
Rezervace jízdenky/letenky, doklad o finanních prostedcích, doklad o zamstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby atd.
K poslechu vdy ivá hudba (harmoniká) po cel den.
Parking : Reserved, illumination parking-site, (free of charge).".
doklad prokazující existenci dostatench finanních prostedk jak na obivu na dobu pedpokládaného pobytu, tak na návrat do zem pvodu nebo bydlit nebo na prjezd do tetí zem, informace, která umoní posoudit zámr opustit územíR/schengenského prostoru ped skonením platnosti víza (nap.
Summers activities : Hiking, mountain biking, bathing, mountain climbing, also horse riding or forest fruit picking.
Bus stop : Bunice 50 m away, bus.64114.The rooms have own social facilities, (a shower bath and WC).Restaurace U Flek je jednou z nejstarích, nejvtích a také nejslavnjí praskch i eskch pivnic.The curative establishment Karlova Studánka offers comfortable accommodation.Voln as, voln as "The pension Dita is situated in the attractive environment of the Adrpasko -Teplické rocks.Interested persons can visit the surrounding tourist attractions for instance a giant aquarium in Hradec Králové, ZOO Safari in Dvr Králové, Adrpaské Rocks, Grandmothers valley in Ratiboice, Kuks and Opono castles, Pecka castle and other.Guests can play tennis, volleyball, billiard, etc.Kad veer od 22 hodin hrají DJs v music clubu.Lka, lka 1x four bed room, nero giardini sconti 70 3x three bed room 1x extra bed, 5x double bed room.V pípad vlastní neúasti si me objednatel urit za sebe náhradu po dohod s ubytovatelem.Logo, které se pouívá.V horní ásti títu jsou ti zlaté ve s okny a jsou zakoneny zlatm cimbuím a stechami s makovicemi.Do 21 dní (vetn ped nástupem k pobytu 200,- K (manipulaní poplatek) Do 20 10 dní ped nástupem k pobytu 10 z celkové ceny Do 9 1 den ped nástupem k pobytu 20 z celkové ceny V den nástupu k pobytu 30 z celkové ceny.Next services: The common room (20 persons) with TV/SAT, a wine cellar, a smoke-room and a ski and bike depository.
Souástí celého komplexu je také velká zahrada pro 500 osob.

[L_RANDNUM-10-999]